BEATA KAMIŃSKA

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
Kancelaria Komornicza Nr I w Hrubieszowie

temida

Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 797 zn.1 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę.
We wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne Banki, do których komornik ma skierować zapytanie, lub określić rodzaje banków do których komornik ma skierować zapytanie (np. wszystkie banki w OGNIVO, wszystkie komercyjne, wszystkie spółdzielcze, itd.).

Za pomocą systemu OGNIVO można uzyskać informację o dłużnikach w niżej wymienionych Bankach komercyjnych:

oraz w bankach spółdzielczych w całej Polsce.

 

LISTA BANKÓW - pobierz

Lista Banków Komercyjnych obsługujących zapytania proste

Lista Banków Spółdzielczych obsługujących zapytania proste

 

Opłaty za dokonanie zapytania za pomocą systemu OGNIVO

Nadanie dokumentu elektronicznego do OGNIVO typu:

„Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika" w sprawach innych niż wskazane w art. 2 ustęp 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz.1191) – sprawy KM.

  • Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku komercyjnego w wysokości indywidualnie ustalonej przez bank od 0,31 zł do 1,54 zł (= (indywidualna opłata banku + 0,25 zł opłaty za OGNIVO) x 23% VAT)
  • Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku spółdzielczego w wysokości od 0,92 zł (= (0,50 zł opłaty banku spółdzielczego + 0,25 zł opłaty za OGNIVO) x 23% VAT)

„Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika" w sprawach wskazanych w art. 2 ustęp 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz.1191) – sprawy KMS i KMP.

  • Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku (zarówno banku komercyjnego jak i spółdzielczego) w wysokości 0,31 zł (= 0,25 zł opłaty za OGNIVO x 23% VAT)

Aby pobrać szczegółowy wykaz wszystkich banków komercyjnych i spółdzielczych uczestniczących obecnie w elektronicznym systemie zapytań o rachunki bankowe dłużników OGNIVO wraz z cennikiem opłat za zapytania do poszczególnych banków kliknij poniżej.

LISTA BANKÓW - pobierz