BEATA KAMIŃSKA

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
Kancelaria Komornicza Nr I w Hrubieszowie

temida

Zgodnie z art. 2a ust 3 ppkt 9 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (DZ. U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zm.) nabycie nieruchomości rolnej na licytacji przeprowadzonej w toku postępowania egzekucyjnego nie podlega obwarowaniom zawartym w tejże ustawie.